Fakulteta za tehnologije in sisteme je z dnem 11.12.2013 pridobila listino Erasmus Charter for Higher Education – ECHE (številka listine: 261608-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE) za obdobje 2014 – 2020 s strani izvršne agencije EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). S tem je fakulteti omogočeno sodelovanje v programu Erasmus+ in sklepanje medinstitucionalnih sporazumov o sodelovanje z visokošolskimi inštitucijami iz drugih držav, kar zagotavlja možnosti za mednarodno mobilnost osebja in študentov. 

Erasmus koda: SI NOVO-ME08

Števika Erasmus univerzitetne listine: 261608-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

Informacije o pridobljeni listini so na:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en 

 

 

Razpisi za mednarodno mobilnost

 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja v okviru programa Erasmus+

Veljavne stopnje sofinanciranja

Prijavnica za mobilnost osebja za namen poučevanja

Prijavnica za mobilnost osebja za namen usposabljanja

Program mobilnosti za namen poučevanja

Program mobilnosti za namen usposabljanja

Sporazum o dotaciji (EN)

Sporazum o dotaciji (SI)

Potrdilo o izvedeni mobilnosti za namen poučevanja

Potrdilo o izvedeni mobilnosti za namen usposabljanja

 

 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2014-2020

Erasmus policy statement

 

erasmusplusz_custom.jpg