Vizija in poslanstvo

Unvierza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo je fakulteta, ki se na videz ne razlikuje od drugih v Sloveniji, vendar vam s svojim načinom dela nudi možnost, da boste dosegli zavidljivo znanje in sposobnost samostojnega dela in odločanja, ki je v današnjem globalnem svetu osnova za uspeh.

UNM FS je namenjena pridobivanju znanja iz različnih tehnologij, ki se uporabljajo v industriji, npr. tehnologij za obdelavo materialov, tehnologij za tehnološke procese v kemijski, farmacevtski in živilski industriji, v energetiki, izbranih tehnologij, kot sta vakuumska tehnika, tehnologija tankih plasti itd. K njim sodi tudi osnovno znanje iz sistemov, ki omogočajo združevanje elementov naprav in inovativno načrtovanje proizvodov z upoštevanjem novih tehnologij.

Osnovni cilj študija je pridobiti kvalitetno znanje, uporabno v praksi ali za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Študij temelji zlasti na samostojnem delu ob intenzivni pomoči mentorjev, profesorjev in asistentov. Osnovni moto zato ni »vedeti kako«, ampak »narediti«. V zadnjem letniku ima študent veliko možnosti lastne izbire v okviru izbirnih modulov in izbirnih predmetov, pri izdelavi seminarskih nalog in projektov, pri strokovnem usposabljanju ter izdelavi diplomskega projekta.

Fakulteta ne vidi potrebe, da študente spremeni v pozorne slušatelje predavanj, ampak jim želi nuditi okolje za usvojitev znanja, ki si ga želijo, torej v študirajoče v pravem smislu besede. Sodobni načini študija z uporabo modernih pripomočkov (PC, CD, internet, laboratorij s praktičnimi vajami) omogočajo, da se izvajanje študijskega procesa v obliki klasičnih predavanj zmanjša in poveča uporaba metod, ki spodbujajo osebni kontakt med študentom in učiteljem ali asistentom. Študenti se morajo usposobiti za komunikacijo v tujem jeziku in delo z računalnikom (Word, Excel, PP in morda Autocad, Inventor, SolidWorks ali ANSYS).

POSLANSTVO

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (UNM FS) je prva samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, na področju strojništva. Pri izvajanju teh dejavnosti fakulteta multidisciplinarno povezuje različne vede: tehnične, naravoslovne, ekonomske, pravne in poslovne vede ter učenje tujih jezikov, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi izobraževalnimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, kakovostnimi visokošolski učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu.

Čeprav je UNM FS mlada ustanova, se bo s kakovostjo študija skušala uveljaviti doma in v svetu. K ugledu ustanove bodo prispevali priznani predavatelji, sodoben in kakovosten učni proces in uspešni diplomanti z visokim strokovnim znanjem. Poslanstvo fakultete je predvsem izvajanje kakovostnega izobraževanja s področja strojništva ter zagotavljanje kakovostnih kadrov v regiji in slovenskem prostoru.

Upoštevajoč navedene smernice delovanja, je poslanstvo fakultete usmerjeno v:

  • zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in visokega nivoja inženirskega kadra usposobljenega za dela v razvojnih oddelkih tovarn, za vodenje proizvodnih procesov in upravljanje tovarn,
  • dolgoročno zagotavljanje tehniško izobraženih kadrov v regiji in širšem okolju,
  • obogatitev okolja s kvalitetno izobraženimi kadri,
  • negovanje ugleda in poistovetenje študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo fakultete,
  • kakovostno raziskovalno in razvojno delo.

 VIZIJA

Vizija fakultete je postati prepoznavna članica skupine najkakovostnejših fakultet s področja sodobnih  tehnologij, ki bo sposobna tvornega sodelovanja z regionalnimi in nacionalnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, vključevanja v širše evropsko in svetovno okolje. Na ta način želi fakulteta postati uveljavljen, družbeno odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja v svojem okolju.

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.