Organiziranost fakultete

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo je samostojni visokošolski zavod, ki v pravnem prometu nastopa samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi in tem statutu, brez omejitev. Fakulteta odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Organiziranost fakultete je natančno opredeljena s Statutom fakultete.

V okviru fakultete se lahko glede na trenutno stopnjo razvoja oblikujejo organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih in drugih programov fakultete na temeljnih področjih izobraževanja, raziskovanja, svetovanja in založništva. Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Organizacijske enote imajo lahko, v kolikor o tem odloči upravni odbor, v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje svoje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje ter razpolaganje z dohodkom in s presežkom dohodka nad odhodki. Lahko imajo tudi lastno računovodsko-stroškovno mesto. Položaj notranjih organizacijskih enot se podrobneje uredi z notranjim aktom, ki ga sprejme upravni odbor. Fakulteta lahko ustanovi kot svoje organizacijske enote katedre, oddelke, inštitute in druge enote kot so knjižnica, informacijski in dokumentacijski center ali center za študij na daljavo. Organizacijske enote poleg svojega naziva uporabljajo ime in znak fakultete.
Organizacijska enota ima organe, ki so oblikovani v skladu z naravo njene dejavnosti ter so odgovorni za njeno poslovodno in strokovno vodenje.


Finančna sredstva za izvajanje izobraževalne, svetovalne, raziskovalne ali kake druge dejavnosti fakultete, ki se opravlja v organizacijski enoti, se lahko vodijo ločeno tako, da je razviden finančni obračun za posamezno organizacijsko enoto, njen študijski program oziroma projekt in za vsako od njenih dejavnosti.
Organizacijska enota se ustanovi ali ukine s sklepom upravnega odbora fakultete. V primeru ustanavljanja novih organizacijskih enot je potrebno opredeliti dejavnost nove organizacijske enote in njeno notranjo strukturo in pooblastila v pravnem prometu.

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.